Aamelden

Meld je aan als sponsor

Het Dicky van der Werffonds heeft tot taak het skûtsje De Sneker Pan in de vaart te houden. Om mee te kunnen blijven strijden om de prijzen in het SKS klassement werkt de bemanning voortdurend aan verbeteringen. Voor het onderhoud en materialen zoals zeilen, gaffel, giek en mast is geld nodig.

Als sponsor van het Dicky van der Werffonds betaal ik graag mee aan het succes van De Sneker Pan.

De jaarbijdrage voor het Dicky van der Werffonds bedraagt € 750,00.

    Neem contact met mij op!