Het bestuur

Het bestuur van het Dicky van der Werffonds bestaat op dit moment uit:

  • Peter de Jong – voorzitter
  • Bauke de Jong – secretaris
  • Jacob Boonstra – penningmeester
  • Sibold Jellema – algemeen bestuurslid
  • Tjalling Tjalsma – algemeen bestuurslid
  • Ronald van Bekkem – bestuurslid namens VSZ
  • Pier Damstra – bestuurslid namens Stichting De Sneker Pan

Leden van verdienste

Personen die zich gedurende een langere periode hebben ingezet voor het Dicky van der Werffonds kunnen in aanmerking komen voor Lid van Verdienste.

Leden van Verdienste :

  • Gerke de Boer
  • Peter de Jong
  • Laurens Metz