Historie

Historie

Reeds bij de eerste wedstrijd in 1944 klopte het bestuur van Stichting De Sneker Pan aan bij tientallen bedrijven voor een bijdrage in de kosten van de organisatie.

Toen de commissie Sneek in 1956 een eigen skûtsje kocht moest er geld op het kleed komen voor het onderhoud van het schip.

“Skooien”

Dat was het moment waarop Dicky van der Werf zijn ware talenten ten toon kon spreiden op het gebied van “skooien”, zoals hij het zelf noemde.

Gedurende een kleine 40 jaar haalde ome Dicky bij ongeveer tweehonderd bedrijven en winlels een bijdrage op voor De Sneker Pan. Vaak bestond die bijdrage uit een donatie maar ook werd medewerking verleend of werden goederen beschikbaar gesteld.

Ontstaan Dicky van der Werffonds

Dicky van der Werf werd echter een dagje ouder en het was moeilijk een opvolger te vinden die de jaarlijkse tocht langs de bedrijven en winkels wilde overnemen. Succesvol “skooien” is per slot van rekening een talent die niet iedereen gegeven is.

In overleg met Stichting De Sneker Pan kwamen een aantal zakenlieden met de oplossing: Het Dicky van der Werffonds. Het doel van het fonds is de financiële ondersteuning van De Sneker Pan ook in de toekomst te waarborgen. Op 8 mei 1993 is het Dicky van der Werffonds opgericht. Een uniek fonds, ingesteld door het Sneker bedrijfsleven en die een financiële ondersteuning van De Sneker Pan waarborgt. Een aantal grote sponsors stellen zich gezamenlijk garant voor een jaarlijkse financiële bijdrage.

De filosofie van het fonds is om De Sneker Pan op lange termijn financieel te ondersteunen. Het fonds stelt alleen geld beschikbaar op basis van een meerjarenplan. Het reguliere jaarlijkse onderhoud wordt betaald uit sponsorinkomsten.