Dicky’s Pet als dank-je-wel-prijs

media_315_95910_media_315_95910_w600De leren pet van Dicky van der Werf heeft model gestaan voor de dank-je-wel-onderscheiding die het Dicky van der Werffonds in het leven heeft geroepen. Het is een model van de pet, uitgevoerd als zilveren kleinood.

Dicky’s pet wordt uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor De Sneker Pan.

Op de feestavond van 1994 werd de dank-je-wel-onderscheiding voor het eerst uitgereikt aan Albert Visser. Daarmee werd hem dankgezegd voor zijn verdiensten als coschipper van De Sneker Pan en zijn inspanningen voor het ploegjesilen en het opknappen van het skûtsje.

De ontvangers van de dank-je-wel-onderscheiding:

  • 1994 Albert Visser (†2004)
  • 1998 Hetty Visser
  • 2000 Douwe Visser Jzn.
  • 2002 Pier Hoekstra
  • 2004 Alfred Pietersma (†2011)
  • 2007 Jan Jansma
  • 2010 Laurens Met
  • 2012 Pieter Boelsma

Pieter Boelsma ontvangt de dank-je-wel-onderscheiding

Terherne- 1 augustus 2012

“Net zoals de andere bekende watersportbenoemingen is ook de benoeming van Dicky´s Pet het best bewaarde geheim. Het bestuur van stichting De Sneker Pan nomineert een kandidaat die wordt voorgedragen aan het bestuur van het Dicky van der Werffonds waarna zij na goedkeuring tot benoeming overgaat. Waar moet iemand aan voldoen om voor benoeming in aanmerking te komen. Diegene moet zich inde ruimste zin van het woord inzetten voor het skûtsjesilen en in het bijzonder voor De Sneker Pan”.

“Dit kan iemand zijn die onderdeel is van de bemanning van `de Panne` of bijvoorbeeld de walcrew, maar ook bestuursleden en personen die met name op de achtergrond actief zijn.
De organisatie rondom De Sneker Pan is een voorbeeld voor vele commissies en wordt nog steeds gezien als een belangrijk opleidingscentrum voor de huidige skûtsjevloot, op dit moment 3 schippers dievoorheen bemanningslid waren op ‘de Panne’.

Dat onze Sneker Pan een voorbeeld is voor vele commissies en dat wij ieder jaar mee doen om de prijzen is in eerste plaats te danken aan de geweldige focus van onze schipper en bemanning, maar ook aan sponsors en vooral al die vrijwilligers die op de achtergrond ontzettend veel activiteiten verrichten om “onze Panne” in topconditie te houden. Vandaag zullen we de “pet” uitreiken aan iemand die al meer dan 20 jaar betrokken is bij De Sneker Pan en altijd een belangrijke bijdrage heeft gehad in het succes van De Sneker Pan”.

“In 1988 werd hij gevraagd door ome Dicky : “der kenst der wel by” en heeft in deze 20 jaar verschillende functies bekleed binnen het Sneker Pan gebeuren en is nog steeds op de achtergrond actief.
Het is een rasechte Sneker die volledig behept is met het Sneker Pan virus. Deze persoon voldoet volledig aan de eisen voor een Dicky’s Pet benoeming. Hij zet zich in voor het skûtsjesilen in de ruimste zin en voor De Sneker Pan in het bijzonder en blijft altijd op de achtergrond”.

“In de afgelopen jaren was hij een belangrijke initiator van veranderingen aan het skutsje. Werd in de 90’er jaren het schip nog 1.50 meter verlengd, de laatste keer is het schip met 19 centimeter verlengd om optimaal gebruik te kunnen maken van de nieuwe zeilformule. Na vaak uitgebreide filosofische sessies met schipper en bemanning werd De Sneker Pan aangepast aan de nieuwe zeilformule en niet zonder resultaat.
Het was niet voor niets dat deze persoon erg blij is met het Dicky van der Werffonds, anders hadden deze veranderingen niet doorgevoerd kunnen worden. Om maar even de woorden van Ome Dicky te citeren: “We binne geen spaarfereniging”

Hij heeft een belangrijke rol in het teambuildingsproces van “de Panne” . Hij vindt dat je zonder een goed ingespeelde bemanning nooit kampioen kan worden ondanks dat je een super snel schip hebt en een goede schipper.
Hij was één van de eerste adviseurs aan boord van een SKS skûtsje. Mede door zijn grote zeilervaring en wedstrijdinzicht heeft hij een belangrijke bedrage gehad aan de verschillende kampioenschappen van De Sneker Pan”.

“Om gezondheidsreden kon hij niet langer mee op het skûtsje maar heeft hij nu op de wal een hele belangrijke rol. Naast het enthousiasmeren van schipper en bemanning houdt hij hen scherp in reglementkennis, wedstrijdtactiek en is niet te beroerd om zelf de handen uit de mouwen te steken als er samen met de bemanning wat aan het skûtsje moet gebeuren. Verder heeft de persoon meerdere jaren zitting gehad in de skûtsje commissie Sneek, was hij adviseur van de wedstrijdcommissies van de SKS en maakt hij nu deel uit van de zeilraad”.

“Uiteraard weet u al lang wie wij dit jaar de dank-je-wel onderscheiding gaan uitreiken. Ik heb het natuurlijk over onze walkapitein Pieter Boelsma. Het is mij een grote eer om namens het bestuur van het Dicky van der Werffonds de dank-je-wel onderscheiding 2012 aan Pieter Boelsma uit te reiken. Uiteraard zonder de steun van zijn vrouw kon hij niet zoveel tijd en energie steken in De Sneker Pan”.

Sneek 1 augustus 2012

Karst Doevendans
voorzitter