De leren pet van Dicky van der Werf heeft model gestaan voor de dank-je-wel-onderscheiding die het Dicky van der Werffonds in 1994 in het leven heeft geroepen. Het is een model van de pet, uitgevoerd als zilveren kleinood.

Dicky’s pet wordt periodiek uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor De Sneker Pan of voor het Dicky van der Werffonds.

Tijdens de SKS-slotwedstrijd op vrijdag 18 augustus 2023 werd deze prijs uitgereikt aan Jaap en Dinie Dijkstra. 

Sponsor vanaf het eerste uur maar daarnaast hebben Jaap en Dinie hun schip ms “Eben Haezer”  ca. 20 jaar beschikbaar gesteld als gastenboot voor het Dicky van der Werffonds voor de SKS-wedstrijden op Terherne.

Hun schip bood op het laatst onvoldoende ruimte voor het toenemende aantal gasten waardoor in goed overleg in 2013 werd besloten om gebruik te maken van een rondvaartboot.

De Dicky’s Pet dank-je-wel-prijs werd in bijzijn van sponsors, bestuursleden en andere gasten uitgereikt door voorzitter Peter de Jong.